Foto på min första modellbåt bogserbåten Fredsgrogg från Stockholm.