Foto på klubb modeller


August&Lotta ute och trampar vatten
Byggdes av Bertil Wernberg


Bogserbåt Sjollen från f.d. Malmö Bogser AB
Byggd av Max Blönningen


Färjan Örnen som trafikerade Malmö-Köpenhamn på 70 talet
Byggd av Jan Beck-Larssen


Färjan Ofelia som trafikerade Limhamn-Dragör
Byggdes av Bertil Wernberg


Bogserbåten Fredsgrogg med ångmaskin
Byggd av Ingvar Malmborg


Slup med ångmaskin
Byggd av Olof Anjou

Isbrytaren Thule 1953 Byggd av Ingvar Hansson


Bogserbåt Björnen från f.d. Malmö Bogser AB
Byggd av Björn Ewby


Bogserbåt Bugsier 3


Bogserbåt Smit Nederland
Byggd av Per-Olof Pettersson


Hjulångare Glasgow
Byggd av Gunnar Johansson


Segelkutter


Segelskuta
Byggd av Gunnar Nilsson


Svenska Marinens  torpedbåt typ Spica
Byggd av Ingvar Hansson